content


HomeKOTRANhiệm vụ KBC

Nhiệm vụ KBC

GIỚI THIỆU VỀ KOTRA HOCHIMINH KBC

 

Phạm vi hoạt động:
 
Các tỉnh và thành phố Việt Nam nằm từ vĩ tuyến 17 trở xuống (từ Tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau)
 
 
Các lãnh vực hoạt động chính:
 
(1) Hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (Jisahwa)
(2) Hỗ trợ cho các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về thị trường Việt Nam
(3) Hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc riêng lẻ đến Việt Nam tìm hiểu thị trường
(4) Hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia triển lãm tổ chức tại Việt Nam
(5) Tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự các sự kiện thương mại tại Hàn Quốc
(6) Khảo sát thị trường
(7) Thông tin về thị trường Việt Nam: Chính sách, xu hướng và triển vọng
(8) Xử lý thông tin về các yêu cầu nhập khẩu sản phẩm Hàn Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam
(9) Hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và quan tâm đầu tư vào Việt Nam
 
 
Giới thiệu chi tiết:
 
@ Jisahwa
 
+ Khái niệm
 
Đây là dịch vụ dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc quan tâm thâm nhập thị trường Việt Nam nhưng chưa có văn phòng liên lạc tại đây. Dịch vụ này bao gồm khảo sát thị trường và tìm kiếm khách hàng Việt Nam. Các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể đăng ký sử dụng dịch vụ này của KOTRA trong thời hạn một năm.
 
+ Nội dung hỗ trợ cụ thể
 
- Cung cấp các thông tin cơ bản về thị trường (tình hình cung-cầu, đặc điểm xuất nhập khẩu, giá cả, …)
- Tìm kiếm và giới thiệu khách hàng Việt Nam
- Cung cấp thông tin giới thiệu về doanh nghiệp Hàn Quốc đến các khách hàng Việt Nam tiềm năng (qua catalog, thư ngỏ giới thiệu, hẹn gặp làm việc trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, …)
- Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng Việt Nam tiềm năng
- Các hoạt động hỗ trợ khác có liên quan (Đặt khách sạn, lên lịch làm việc, chuẩn bị phiên dịch, …)
- Hỗ trợ từ giai đoạn đầu giới thiệu hai bên với nhau đến khi ký kết hợp đồng
 
 


@ Hỗ trợ cho các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu về thị trường Việt Nam
 
Các đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đến Việt Nam tìm hiểu thị trường do KOTRA trụ sở chính tại Hàn Quốc hoặc chính quyền các địa phương tại Hàn Quốc kết hợp với KOTRA Hochiminh KBC tổ chức. Riêng chương trình làm việc của Đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là lịch gặp gỡ và trao đổi thương mại trực tiếp của Đoàn với các doanh nghiệp Việt Nam, do KOTRA Hochiminh KBC sắp xếp và tổ chức.
 
 
@ Hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp Hàn Quốc riêng lẻ đến Việt Nam tìm hiểu thị trường
 
Các doanh nghiệp Hàn Quốc riêng lẻ đến Việt Nam để tìm hiểu thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh có thể nhận được hỗ trợ từ KOTRA Hochiminh KBC bao gồm dịch vụ đưa đón sân bay & khách sạn, đặt phòng khách sạn, sắp xếp lịch làm việc, giới thiệu phiên dịch, ...
 
 
@ Tổ chức Đoàn doanh nghiệp Việt Nam tham dự các sự kiện thương mại tại Hàn Quốc
 
KOTRA Hochiminh KBC tổ chức các chuyến đi Hàn Quốc nhân dịp các sự kiện thương mại diễn ra tại nhiều địa phương tại Hàn Quốc như triển lãm, hội nghị thương mại, …, cho đối tượng là các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham gia.
 
 
@ Xử lý thông tin về các yêu cầu nhập khẩu sản phẩm Hàn Quốc của các doanh nghiệp Việt Nam
 
Các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm mua/nhập khẩu các sản phẩm Hàn Quốc có thể liên hệ với KOTRA Hochiminh KBC. Thông tin về các nhu cầu này sẽ được đăng trên mạng để các nhà cung cấp Hàn Quốc phù hợp liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu.
 
 
@ Khảo sát thị trường
 
 
+ Nghiên cứu thị trường
 
KOTRA Hochiminh KBC cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường cho các doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm thâm nhập thị trường Việt Nam.
 
Dịch vụ này gồm các dạng:
 
- Tìm kiếm và giới thiệu khách hàng Việt Nam, sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng Việt Nam
- Thu thập thông tin và viết báo cáo khảo sát thị trường gồm quy mô nhu cầu thị trường, tình hình sản xuất, tình hình xuất khẩu, tình hình nhập khẩu, tình hình cạnh tranh, …
- Thông tin về các dự án (VD: dự án mời thầu, dự án kêu gọi đầu tư, …)
 
+ Thu thập thông tin về chính sách kinh tế, xu hướng thị trường và triển vọng, bao gồm thống kê xuất nhập khẩu, xu hướng mới về sản phẩm/ngành hàng, các mặt hàng/ngành hàng tiềm năng, …, để cung cấp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc
 
 
@ Hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và quan tâm đầu tư vào Việt Nam
 
Dịch vụ này bao gồm cung cấp thông tin về chính sách đầu tư và các chính sách liên quan khác (VD: xuất nhập khẩu, lao động, thuế, …), giới thiệu địa điểm đầu tư (VD các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, …), giới thiệu đối tác Việt Nam để hợp tác đầu tư, hướng dẫn các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư cách giải quyết các vướng mắc trong hoạt động của họ, …
트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top