content


HomeKOTRAGiới thiệu Nhân Viên

Giới thiệu Nhân Viên

Danh sach nhan vien tai KBC

 

TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

CÔNG VIỆC

Mr. YOON Joo Young

Giám đốc

+84-28- 3822 3944

Tổng giám đốc

Mr. KIM Jae Yong

Giám đốc BI

+84-28- 3823 0901

Tổng quản lý Business Incubator(BI)

Ms. KIM Geun Hyang

Phó giám đôc

+84-28- 3822 3944

Phụ trách JISAHWA, World Champ

Mr. JANG Jin

Quản lý cấp trung

+84-28- 3822 3944

Sự kiện xúc tiến đầu tư, dự án 

Ms. MOON Suk Mi

Quản lý cấp trung

+84-28- 3822 3944

Sự kiện xúc tiến thương mại, Khảo sát thị trường, Thương Mại Điện Tử

Mr. Hwang Hong Koo

Quản lý cấp trung

+84-28- 3822 3944

Phụ trách Nghiên cứu thị trường, Sỡ hữu trí tuệ (IP), Đầu tư, M&A, FTA

Mr. SHIN Jee Hoon

Quản lý cấp trung

+84-28- 3822 3944

Phụ trách quản lý văn phòng, Kế toán,

CSR, Quản lý cung cấp nhân lực

Ms. KIM Hye Ri

Quản lý cấp trung

+84-28- 3822 3944

Marketing(triển lãm, Trade Misson), Đoàn DN VN sang HQ (BTG)

Mr. KIM Chan Young

Tư vấn thường trực

+84-28- 3822 3944

Tư vấn đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc, M&A

Mr. BYUN Sang Hyun

Tư vấn thường trực

+84-28- 3822 3944

FTA Support Center

Ms. TU Hong Diep

Quản lý cấp trung

+84-28- 3822 3944

Nghiên cứu thị trường, quản lý văn phòng, M&A

Ms. NGUYEN Nghia Phuong

Nhóm trưởng

+84-28- 3822 3944

Marketing (Trade Misson)

Mr. LE Minh Vu

Nhóm trưởng

+84-28- 3822 3944

Quản lý thông tin dự án

Mr. ROH Dong Wuk

Phó quản lý

+84-28- 3822 3944

Hỗ trợ quản lý văn phòng, Marketing, Sự kiện XTTM

Ms. NGUYEN Hoang Xuan Dung

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Marketing

Ms. PHAM Thi Huong Quynh

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Marketing

Ms. NGUYEN Thanh Nam Phuong

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

BTG(Đoàn DN VN sang HQ)

Mr. KIM Uong Hei

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Mr. PARK Kyung Chull

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Mr. CHO Jung Hoon

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Ms. CHOI Ran

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa (BTG)

Mr. HONG Seul Gi

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa (World champ)

Ms. PHAM Thi Dieu Hang

Nhân Viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Ms. DINH Thi Nhu Mai

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Ms. LY Giang Thanh

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Ms. NGUYEN Le My Hang

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Jisahwa

Mr. LEE Joo Hyun

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Nghiên cứu thị trường

Ms. YANG Mi Yeong

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Nghiên cứu thị trường, Sở hữu trí tuệ (IP)

Ms. LEE Kyungwan

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

CK (Hỗ trợ cung cầu nhân lực Hàn Quốc và Việt Nam)

Ms. YOON Bo Na

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

FTA Support Center

Ms. KIM Da Bin

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Marketing Support

Ms. NGUYEN Thi Bich Tram

Nhân viên

+84-28- 3822 3944

Lễ tân (Receptionist)

 

 

 

 

Ms. KIM A Reum

Quản lý BI

+84-28- 3823 0901

BI (Quản lý văn phòng, kế toán)

Ms. NGUYEN Thanh Diep

Nhân viên

+84-28- 3823 0901

BI (Hỗ trợ quản lý văn phòng, Marketing)

Ms. PHAM Hoang Yen

Nhân viên

+84-28- 3823 0901

BI (Nghiên cứu thị trường)

 

 

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top