content


HomeKOTRASơ đồ KBC

Sơ đồ KBC

Sơ Đồ KBC

 

Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến KBC (Rm 708B, Diamond Plaza) chỉ mất 30 phút taxi trên đọan đường 13km

 

트위터 페이스북 미투데이 다음 네이버 구글 싸이월드

business support centers

top